Teolab 1
Teolab 0.jpg.jpg
Teolab 1.jpg.jpg
Teolab 2.jpg.jpg
Teolab 3.jpg.jpg

Dijagnostika graviditeta krava, ovaca i pasa


Ova metoda je uvedena 2010 godine uz pomoć Ministarstva poljoprivrede Republike Srpske. Farmeri su prepoznali značaj ove metode što pokazuje i broj provedenih ispitivanja u 2011 godini koji iznosi 3892 obrađena uzorka.

Prednost ovog metoda se ogleda:

1.         Pruža mogućnost sigurne dijagnostike graviditeta u najranijem vremenskom periodu, ( 95 % u periodu od 30 do 45 dana )

2.        Pruža mogućnost ranog utvrđivanja izostanka koncepcije ( 99 % u periodu od 30 do 45 dana)

3.         Povećava indeks telenja,

4.         Izbjegavanja se mogućnostu manuelne indukcije abortusa i stresa sa posledicom pada mliječnosti pri rektalnom pregledu  o čemu postoje pisani radovi Američkih istraživača.

5.        Metod se primjennjuje u SAD, Australiji, Evropi u Mađarskoj, Njemačkoj i od 2010 u Republici Srpskoj odnosno BiH,

6.         Sprečava mogućnost prenošenja zoonoza

7.         Olakšava rad veterinarima i farmerima.

 


  Kontakt telefon : +387 55 351 530, Fax: +387 55 351 530
Dvorovi, 76311 Bijeljina, Bosna i Hercegovina
Copyright © TEOLAB 2011 - 2012. Sva prava zadržana. Dizajn i razvoj 3GStudio