Teolab 4
Teolab 0.jpg.jpg
Teolab 1.jpg.jpg
Teolab 2.jpg.jpg
Teolab 3.jpg.jpg

Nacionalni projekti

1. Dijagnostika graviditeta iz krvnog seruma goveda sa 30 dana, ovaca i koza sa 21 dan na principu detekcije Specifičnog serumskog proteina placente – ELISA metodom.

2. Epidemiološko epizootiološke karakteristike Q groznice u Republici Srpskoj.

  Kontakt telefon : +387 55 351 530, Fax: +387 55 351 530
Dvorovi, 76311 Bijeljina, Bosna i Hercegovina
Copyright © TEOLAB 2011 - 2012. Sva prava zadržana. Dizajn i razvoj 3GStudio