Teolab 1
Teolab 0.jpg.jpg
Teolab 1.jpg.jpg
Teolab 2.jpg.jpg
Teolab 3.jpg.jpg

Mikrobiološka ispitivanja

Lista dijagnostičkih metoda za mikrobiološka ispitivanja
  1. Detekcija Salmonella spp. (hrana, hrana za životinje, uzorci iz radne i proizvodne okoline, uzorci iz faze primarne proizvodnje)
  2. Detekcija i brojanje Listeria monocytogenes (hrana, hrana za životinje, uzorci iz radne i proizvodne okoline)
  3. Brojanje kolonija pri 30 oC tehnikom izlijevanja podloge (hrana, hrana za životinje, uzorci iz radne i proizvodne okoline)
  4. Detekcija i određivanje broja Enterobacteriaceae - Metoda brojanja kolonija (hrana, hrana za životinje, uzorci iz faze primarne proizvodnje)
  5. Brojanje glukoronidaza pozitivne Escherichia coli - Dio 2: Tehnika brojanja kolonija na 44 oC koristeći 5-bromo-4-hloro-3-indolil-D-glukuronid (hrana, hrana za životinje, uzorci iz radne i proizvodne okoline)
  6. Brojanje koagulaza pozitivnih stafilokoka (Staphylococcus aureus i druge vrste) - Dio 1: Tehnika korištenja Baird Paker agara (hrana, hrana za životinje, uzorci iz radne i proizvodne okoline)
  7. Detekcija i brojanje Campylobacter spp- - Dio 2: Tehnika brojanja kolonija (hrana, hrana za životinje, uzorci iz radne i proizvodne okoline)
  8. Serotipizacija Salmonella spp. od značaja za javno zdravstvo (Salmonella Typhimurium, Salmonella Enteritidis, Salmonella Infantis, Salmonella Virchow i Salmonella Hadar)
  Kontakt telefon : +387 55 351 530, Fax: +387 55 351 530
Dvorovi, 76311 Bijeljina, Bosna i Hercegovina
Copyright © TEOLAB 2011 - 2012. Sva prava zadržana. Dizajn i razvoj 3GStudio